Berichten

Een komma maakt alle verschil

Als er niks te discuzeuren valt over taalkwesties, waar blijft dan de lol van het samenwerken? De komma is een betwistbaar leesteken en dat moet zo blijven.

Roep het uit!!!

Ik heb een klant voor wie ik teksten redigeer! Hij (ik noem…